Adwokat Paweł Borowski

SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE, O PODZIAŁ MAJĄTKU, ALIMENTY, OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Kancelaria adwokacka

Kancelaria prawna z siedzibą na terenie miasta Wrocław zapewnia prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku a także alimenty czy też opiekę nad dziećmi w pełnym wymiarze. Ukierunkowanie praktyki adwokackiej na ściśle określony zakres problematyki pozwala nam na rzetelne i w pełni profesjonalne udzielanie pomocy prawnej klientom Kancelarii. Z kancelarią współpracują prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa, których doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie gwarantują zaangażowanie i efektywność działania. Podobnie jak inne kancelarie adwokackie, pozostajemy w stałym kontakcie z notariuszem, komornikiem, prywatnym detektywem oraz tłumaczami przysięgłymi.

Adwokaci we Wrocławiu

Kancelaria adwokacka świadczy komplementarną oraz wykwalifikowaną pomoc na najwyższym poziomie prawnym i organizacyjnym. Nie funkcjonujemy jak tradycyjne kancelarie prawne, oferujące pomoc zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego, podejmując się prowadzenia postępowań nawet o trudnym i wielowątkowym charakterze. Szeroki zakres działalności naszej kancelarii sprawia, że żaden zgłaszający się do nas klient nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Nasi adwokaci udzielą wsparcia zarówno w świeżych, dopiero co rozpoczętych sprawach, jak i w prowadzonych już postępowaniach.

W czym może pomóc dobry adwokat od rozwodów?

  • konsultacji, zwanej też poradą prawną,
  • negocjacjach,
  • przygotowaniu dokumentów i dowodów,
  • reprezentacji przed sądem.
banner
Ul. Krupnicza 13 lok. 201
53-611 Wrocław
tel. kom. 792 635 184
sekretariat: tel. 71 7071235 ( PL)
sekretariat: tel. 71 7072989 (ENG,DE)
www.adwokacirozwodowi.pl
19 lipca 2017

Żona bezpodstawnie wzywa policje i oskarża mnie o przemoc, co robić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od […]
9 czerwca 2017

Dowody dostarczone przez detektywa, czy pomogą przed sądem w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie?

Postępowania rozwodowe w których orzekana jest wina, są nie tylko skomplikowane i  długotrwałe, lecz również bardzo emocjonujące dla stron takiego postępowania, w szczególności, gdy rozwodzący się […]
20 kwietnia 2017

Małżonek mnie zdradza ale chcę się rozwieść szybko – czy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Obowiązek ustalenia winy w rozkładzie pożycia podczas postępowania rozwodowego obciąża sąd w każdym przypadku, jeśli strony postępowania nie zgłoszą odmiennych żądań, jeżeli zatem małżonkowie nie wniosą, […]
7 marca 2017

Czy podczas rozwodu można spotykać się z nowym partnerem?

Postępowania rozwodowe nie rzadko trwają bardzo długo, czasem nawet kilka lat, w szczególności wtedy, gdy małżonkowie są mocno ze sobą skonfliktowani, gdyż wówczas, zwykle przez cały […]
3 lutego 2017

Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów ( kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów)

Alimenty kojarzą się głównie z rozwodem i z konfliktem na tym tle, rodzic zobowiązany do alimentacji zwykle bowiem uważa, że świadczenie jest za wysokie, natomiast rodzic […]
20 stycznia 2017

Jak rozpocząć sprawę rozwodową?

Gdy małżonkowie zdecydują się na rozwód, bądź gdy to jeden z małżonków uzna, iż pora zakończyć trwający związek, pojawiają się pytania dotyczące samego rozwodu, a więc […]
1 stycznia 2017

Rozwód bez zgody drugiego małżonka

Mówi się, że nikogo nie można na siłę uszczęśliwić, zasada ta jednakże nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w życiu codziennym, w szczególności w przypadku postępowań rozwodowych w […]
3 grudnia 2016

Co zostanie uregulowane w wyroku rozwodowym?

Z uwagi, iż wyrokiem rozwodowym trwające do tej pory małżeństwo oficjalnie zostaje rozwiązane, pożądane jest, aby wyrok ten kompleksowo regulował wszystkie sprawy dotyczące rodziny i łączące […]
6 listopada 2016

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

ADWOKAT SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE WROCŁAW Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie istnieje inna możliwość rozwiązania małżeństwa niż poprzez rozwód, jednakże to strony postępowania rozwodowego decydują o […]
19 października 2016

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym

ADWOKAT WROCŁAW SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE, ALIMENTY RADZI Podstawowym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, środków wystarczających na pokrycie jego […]