ADWOKAT BIELAWA – KANCELARIA ADWOKACKA

Dzięki pełnemu zaangażowaniu naszych pracowników w każdą sprawę, możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonującego dla Klienta rezultatu.

Nasi prawnicy są wybitnymi specjalistami w dziedzinie prawa rodzinnego. Doświadczenie zdobywali poprzez długoletnią praktykę zawodową.

Nasza kancelaria zajmuje się także polubownym rozwiązywaniem sporów wynikłych na tle stosunków rodzinnych poprzez kierowanie stron do mediacji.

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO:

 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • alimenty,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,

Inne usługi:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu przed Sądem Ii II instancji w tym pozwów i wniosków, odpowiedzi na pozwy i wnioski, zażaleń i apelacji;
 • reprezentowanie przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi;
 • porady prawne

 

OBSŁUGUJEMY TEREN CAŁEGO DOLNEGOŚLĄSKA