Adwokat Rodzinny w Świdnicy – rozwody, podział majątku, kontakty z dzieckiem, alimenty

Konflikty rodzinne i rozwody to sytuacje, które są dla człowieka zarówno problematyczne jak i bardzo bolesne. Rozumiejąc to, gwarantujemy Państwu nie tylko pełen profesjonalizm, ale również zachowanie godne najwyższych standardów etycznych. Szeroko pojęte prawo rodzinne wymaga od adwokata nie tylko bogatej wiedzy i doświadczenia, ale także delikatności i taktu. Powierzając prowadzenie swoich spraw Kancelarii, otrzymają Państwo specjalistyczną pomoc prawną w zakresie wszystkich gałęzi prawa rodzinnego.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w Świdnicy, Dzierżoniowie, Bielawie oraz we Wrocławiu

 

 • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację;
  • udział wmediacjach i ustaleniach małżonków;
  • rozwód zorzekaniem lub bez orzekania o winie;
  • rozwód zobcokrajowcem;
  • podział majątku;
  • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:
  • pozew o alimenty na dziecko;
  • pozew o alimenty na żonę lub męża;
  • odpowiedź na pozew o alimenty;
  • zasądzenie alimentów;
  • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
 • Sprawy majątkowe:
  • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
  • małżeńskie umowy majątkowe;
  • zniesienie wspólności ustawowej
 • Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:
  • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy związane z wydaniem dziecka;
  • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
  • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
  • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
  • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
 • Ustalenie rodzicielstwa:
  • uznanie dziecka;
  • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
  • ustalenie macierzyństwa;
  • zasądzenie alimentów;
  • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • zmiana nazwiska;