ADWOKAT WAŁBRZYCH – KANCELARIA ADWOKACKA

Potrzebujesz szybkiej i fachowej pomocy prawnej  – wybierz sprawdzonych adwokatów z Wałbrzycha. Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w skomplikowanych sprawach o rozwód, alimenty, podziały majątku czy też kontakty z dzieckiem. Udzielamy porad prawnych i występujemy przed wszystkimi sądami. Podstawą dla nas jest prowadzenie spraw rzetelnie i profesjonalnie, a zasadą nadrzędną budowanie zaufania klienta i przestrzeganie obowiązujących zasad etyki zawodu adwokata, w tym tajemnicy adwokackiej. Obsługujemy takie miasta jak Wałbrzych, Świdnica, Bielawa, Dzierżoniów, Jawor oraz oczywiście Wrocław

Kancelaria adwokacka Wałbrzych zapewnia specjalistyczną pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o separację, w tym w zakresie uregulowania spraw związanych z alimentami, władzą rodzicielską oraz rozliczeń majątkowych pomiędzy małżonkami (w tym podział majątku wspólnego, sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi). Pomoc prawna świadczona jest przez doświadczonych prawników z wieloletnią praktyką procesową.

Zakres działań Kancelarii obejmuje również polubowne rozwiązywaniem sporów wynikłych na tle stosunków rodzinnych.

 

Adwokat alimenty w Wałbrzychu

W imieniu naszych klientów dochodzimy realizacji ponoszenia przez osoby zobowiązane kosztów związanych z codziennym utrzymaniem dziecka czy małżonka po rozwodzie.
Przygotowujemy pozwy i reprezentujemy w sprawach o alimenty oraz podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów. Przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny lub alimentów, co pomaga uzyskać środki utrzymania w trakcie postępowania sądowego, a przed uprawomocnieniem się wyroku.
Warto zaznaczyć, iż w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem są alimenty, strona uprawniona do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych jest ustawowo zwolniona z obowiązku ponoszenia opłat skarbowych i sądowych.

 

Kontakty z dzieckiem

Powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie Państwo liczyć na wsparcie i zrozumienie od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Sprawy te często kończą się satysfakcjonującą ugodą już na pierwszej rozprawie.

 

Podział majątku

Zapewniamy fachową reprezentację w postępowaniach o podział majątku po rozwodzie, w tym w pertraktacjach ugodowych. Postępowania o podział majątku wielokrotnie znajdują finał w zawarciu satysfakcjonującej umowy pozasądowej, co pozwala zminimalizować koszty i czas trwania podziału majątku byłych małżonków.