Alimenty

Zajmując się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz na bieżąco śledząc zagadnienia z nim związane, doskonale wiemy, że sądowe postępowania rodzinne są niezwykle delikatną materią. Nasi adwokaci są świadomi trudności, z jakimi mierzą się klienci kancelarii, oferują zatem fachowe usługi, jednocześnie okazując zrozumienie i wsparcie prawne od początku do końca postępowania sądowego. Prowadzimy między innymi sprawy o alimenty, czyli regularne, obowiązkowe świadczenia członka rodziny na rzecz dzieci, krewnych bądź rozwiedzionego małżonka.

dziecko z matką

Alimenty na rzecz dzieci

Świadczenia pieniężne w postaci alimentów należą się dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o własne utrzymanie. Rodzic może uchylić się od zobowiązania na rzecz dzieci, które ukończyły 18 rok życia w momencie, kiedy stanowi ono zbytnie obciążenie finansowe lub dziecko nie podejmuje działań celem samodzielnego utrzymania ani nie uczy się.

Alimenty na rzecz krewnych

Do płacenia alimentów mogą zostać zobowiązani bliscy krewni, w tym rodzeństwo osoby niebędącej w stanie samodzielnie się utrzymać. Pierwszeństwo osób, które mogą zostać zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz krewnego ustala się na podstawie stopnia pokrewieństwa.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

Alimentów może zażądać rozwiedziony małżonek, który nie został uznany na wyłącznie winnego w trakcie postępowania rozwodowego, a który znajduje się w niedostatku. W miarę możliwości zarobkowych drugi z rozwiedzionych małżonków może zostać zobowiązany do dostarczania mu środków utrzymania. Sąd może zasądzić alimenty na rzecz niewinnego z małżonków w momencie, kiedy rozwód z winy drugiego małżonka przyczynia się do znacznego zubożenia, a tym samym obniżenia komfortu życia graniczącego z ubóstwem.

Adwokat pomoże w:

  • ustaleniu, czy klient rzeczywiście może zostać zobowiązany do płacenia alimentów bądź posiada uprawnienia do ubiegania się o nie,
  • negocjacjach dotyczących wysokości alimentów,
  • sporządzeniu pozwów o alimenty (ich ustalenie, zwiększenie, obniżenie, uchylenie się od zobowiązania itd.),
  • postępowaniu (pełnomocnictwo, zastępstwo przed sądem),
  • zabezpieczeniu alimentów na czas procesu.

Wszystkich zainteresowanych usługami zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią lub odwiedzenia jej siedziby we Wrocławiu.