Blog

27 czerwca 2018

Nierówne udziały w majątku wspólnym, czyli jak może zaskoczyć Cię rozstrzygnięcie sądu.

 Wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska i choć małżonkowie mogą w odmienny sposób uregulować między sobą małżeński ustrój majątkowy, nadal dominująca […]
23 marca 2018

Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny.

 Regulacje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprost stanowią, iż oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się […]
24 stycznia 2018

Pikantne rozmowy małżonka przez internet – czy mogą być podstawą do rozwodu z orzekaniem o winie?

 Zdrada kojarzy się przede wszystkim z fizycznym aktem, jednakże wraz z rozwojem technologii i usprawnieniem komunikacji elektronicznej, coraz częściej mamy do czynienia z tzw. zdradą przez […]
9 stycznia 2018

Wniosek o ściganie niealimentacji.

 Uchylanie się od płacenia alimentów jest na tyle poważnym i powszechnym procederem, że czyn ten jest przestępstwem określonym przepisami Kodeksu karnego. Każda więc osoba unikająca płacenia […]