Blog

3 grudnia 2016

Co zostanie uregulowane w wyroku rozwodowym?

 Z uwagi, iż wyrokiem rozwodowym trwające do tej pory małżeństwo oficjalnie zostaje rozwiązane, pożądane jest, aby wyrok ten kompleksowo regulował wszystkie sprawy dotyczące rodziny i łączące […]
6 listopada 2016
Rozwody

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

 ADWOKAT SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE WROCŁAW Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie istnieje inna możliwość rozwiązania małżeństwa niż poprzez rozwód, jednakże to strony postępowania rozwodowego decydują o […]
19 października 2016

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym

 ADWOKAT WROCŁAW SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE, ALIMENTY RADZI Podstawowym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, środków wystarczających na pokrycie jego […]
28 września 2016

Rozwód z osobą przebywającą w więzieniu

 Niestety dość częste są przypadki, że małżonkowie w chwili zawierania związku małżeńskiego nie wiedzą jednak o sobie wszystkiego oraz nie znają swojej przeszłości i dopiero po […]