Blog

13 kwietnia 2016

Jak zaadoptować dziecko? Kwestie prawne

 Przysposobienie, potocznie zwane adopcją, to stosunek rodzicielski, taki jak istniejący między rodzicami, a dziećmi, który powstaje z woli osób zainteresowanych. W ramach adopcji między adoptującym (przysposabiającym), […]
24 marca 2016

Jak szybko i korzystnie rozwieść się w przypadku, gdy mąż stosuje przemoc wobec żony i dzieci?

 Przemoc domowa nadal jest częstym zjawiskiem, jednakże jej ofiary coraz odważniej o niej mówią i walczą o swoje prawa, niewątpliwie idziemy więc w dobrym kierunku. Decyzja […]
24 lutego 2016

Jakie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej wymagają rozstrzygnięcia sądu w przypadku sporu pomiędzy rodzicami?

 Zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i dopóki orzeczenie sądu tego nie zmieni, a więc dopóki władza rodzicielska nie zostanie ograniczona lub rodzic nie […]
7 lutego 2016

Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

 Możliwość kontaktu z dzieckiem jest prawem rodzica, którego nikt nie może go pozbawić, gdyż nawet jeżeli rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, może spotykać się ze swoim […]