Blog

17 września 2015

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty ?

 Obowiązek dostarczania środków do utrzymania oraz wychowania małoletniego wynika wprost z ustawy i obciążą przede wszystkim rodziców dziecka. Nie rzadko jednak się zdarza, że jeden z […]
20 sierpnia 2015

Uzależnienia i ich wpływ na rozpad pożycia małżeńskiego

 Praktyka stosowania prawa wskazuje na różnego rodzaju przyczyny rozpadu związków małżeńskich. Do powyższych poczynając od zdrady zaliczamy też brak lojalności, agresję, niewłaściwą postawę wobec rodziny czy […]
16 lipca 2015

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 Jak wskazuje art. 111 k.r. i o. „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w […]
24 czerwca 2015

Podział majątku po rozwodzie- kiedy majątek nie zostanie podzielony po równo

 Zazwyczaj orzeczenie rozwodu kończy pewien etap w życiu małżonków, jednakże jeżeli małżonkowie nie ustalą podziału majątku po ustaniu wspólnego życia, mogą jeszcze nie raz spotkać się […]