23 marca 2018

Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny.

Regulacje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprost stanowią, iż oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się […]
24 stycznia 2018

Pikantne rozmowy małżonka przez internet – czy mogą być podstawą do rozwodu z orzekaniem o winie?

Zdrada kojarzy się przede wszystkim z fizycznym aktem, jednakże wraz z rozwojem technologii i usprawnieniem komunikacji elektronicznej, coraz częściej mamy do czynienia z tzw. zdradą przez […]
21 grudnia 2017

Jakie są konsekwencja nie stawienia się na rozprawie rozwodowej?

Dość powszechne jest przekonanie, że jeśli nie godzę się na rozwód i nie chcę żeby sąd rozwiązał małżeństwo, to na rozprawę rozwodową nie przyjdę i w […]
19 lipca 2017

Żona bezpodstawnie wzywa policje i oskarża mnie o przemoc, co robić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od […]