Jakich błędów nie popełnić w sprawie o podział majątku?
11 grudnia 2015
Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?
7 lutego 2016

Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania rozwodowego.

Bardzo często zdarza się, że kierując do sądu pozew rozwodowy, małżonkowie nie mieszkają już ze sobą, więc orzeczenie rozwodu powinno być jedynie formalnością, jednakże z powodu sporów dotyczących dzieci, postępowanie rozwodowe może znacznie się wydłużyć. Najczęściej w trakcie takich postępowań rozwodowych rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, próbuje ograniczyć kontakty potomka z drugim rodzicem. Dziecko staje się więc w takim przypadku kartą przetargową, co absolutnie nie powinno mieć miejsca, a zdesperowany rodzic, pozbawiony kontaktu z dzieckiem, nie bardzo wie jak takiej sytuacji może zaradzić do czasu, aż sąd wyda wyrok rozwodowy w którym kwestię kontaktów z dzieckiem ureguluje.

Rozwiązaniem wskazanego powyżej problemu jest wniesienie do sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwającego postępowania rozwodowego. We wniosku o zabezpieczenie kontaktów zaproponować należy częstotliwość kontaktów oraz sposób ich wykonywania, a więc np. że wnioskujemy o możliwość wyłącznego kontaktu z dzieckiem w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca w godzinach od 9.00 rano w sobotę do 19.00 w niedzielę oraz w każdy wtorek i czwartek od godziny 16.00 do godziny 19.00. Ponadto, wniosek należy uzasadnić, a więc wskazujemy w nim przyczyny, które do złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów nas zmusiły, czyli np. uporczywe nierealizowanie przez rodzica, który sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem, ustalonych między stronami kontaktów z małoletnim poprzez izolowanie dziecka, brak kontaktu telefonicznego, nie przywożenie dziecka na umówione spotkania bądź odwoływanie umówionych spotkań w ostatniej chwili.

Co do zasady, w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy w składzie, w jakim podlega rozpoznaniu sprawa, w związku z którą zabezpieczenie jest udzielane. Wyznaczenie rozprawy przed rozstrzygnięciem wniosku o udzielenie zabezpieczenia, w celu przesłuchania stron postępowania, jest konieczne ze względu na charakter udzielanego zabezpieczenia oraz z uwagi na dobro dziecka. Jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, sąd może orzec o zabezpieczeniu na posiedzeniu niejawnym.

Ocena, czy w danym przypadku chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki, a więc czy zagrożone może być dobro dziecka, należy do sądu orzekającego w przedmiocie zabezpieczenia, który dokona ustaleń w tym zakresie na podstawie twierdzeń wnioskodawcy z uwzględnieniem materiału zebranego w sprawie. Jeżeli jednak wniosek o udzielenie zabezpieczenia zostanie złożony przed wszczęciem postępowania w sprawie, podstawą ustalenia sądu będą zasadniczo twierdzenia wnioskodawcy zawarte we wniosku. Dlatego też żądając udzielenia zabezpieczenia powinniśmy już we wniosku wskazać, że zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, oraz przytoczyć okoliczności na jego uzasadnienie, aby sąd jak najszybciej wydał postanowienie w tej kwestii.

We wniosku o udzielenie zabezpieczenia dobrze jest również zawrzeć żądanie, aby sąd udzielając zabezpieczenia jednocześnie zagroził obowiązanemu, czyli małżonkowi, który sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem, nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wnioskodawcy na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia. Sankcja finansowa jest w praktyce najskuteczniejszą metodą skłaniającą obowiązanego do określonego zachowania i respektowania postanowienia sądu w tym zakresie.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie kontaktów z małoletnim podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Jednakże, jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia zawarty został w piśmie inicjującym postępowanie, np. pozwie, wówczas nie podlega on opłacie sądowej, a zatem opłatę będziemy ponosić tylko wówczas, gdy wniosek zostanie złożony w toku trwającego postępowania lub przed jego wszczęciem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 12 =