Uzależnienia i ich wpływ na rozpad pożycia małżeńskiego
20 sierpnia 2015
Jak przygotować się do sprawy o podział majątku
16 października 2015

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty ?

Obowiązek dostarczania środków do utrzymania oraz wychowania małoletniego wynika wprost z ustawy i obciążą przede wszystkim rodziców dziecka. Nie rzadko jednak się zdarza, że jeden z rodziców nie poczuwa się do przekazywania środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, więc w takiej sytuacji konieczne staje się wytoczenie powództwa o alimenty. W postępowaniach dotyczących obowiązku alimentacyjnego, istotne jest to, że sąd nie ustali niejako z urzędu wysokości alimentów jaka powinna być przekazywana na utrzymanie uprawnionego, mimo iż sam jest wstanie skalkulować koszty utrzymania dziecka, lecz strona wnioskująca o obciążeniem obowiązkiem alimentacyjnym pozwanego winna wykazać i przedstawić jakie środki są jej niezbędne, aby zaspokoić potrzeby uprawnionego.

Dokładne wyliczenie ile pieniędzy kosztuje utrzymanie dziecka nie jest łatwym zadaniem, jednakże zrobienie prostego zestawienia na co ile środków jest przeznaczanych bardzo ułatwia sformułowanie wysokości roszczenia alimentacyjnego oraz zdecydowanie usprawnia całe postępowanie. W internecie oczywiście znajdziemy całe mnóstwo kalkulatorów, tabeli czy schematów, które mają na celu pomóc w stworzeniu własnego kosztorysu wydatków, jednak bardzo często zawierają one bardzo szczegółowe informacje, jak np. z jakich konkretnie środków czystości dana rodzina korzysta, ile zużywa ich w ciągu miesiąca i jakie koszty związane są z ich zakupem, co z pewnością sądu nie zainteresuje, a jedynie przerazi jeżeli przedłożymy kilkustronicowy spis miesięcznych kosztów utrzymania. Zestawienie wydatków powinno więc być zwięzłe i najlepiej żeby było podzielone na poszczególne kategorie, a więc np. odzież, środki czystości, szkoła, rozrywka, wyżywienie, lekarstwa, itp. Oczywiście dla własnych potrzeb, aby prawidłowo wyliczyć wysokość ponoszonych kosztów, można bardzo szczegółowo sobie wypisać jak kształtują się miesięczne wydatki, nawet z podziałem na poszczególne produkty czy rzeczy, przyjmuje się jednak, że sądowi takiego zestawienia nie przedkładamy, a podajemy jedynie ogólną sumę przeznaczaną na zakup danych rzeczy.

JAK OBLICZYĆ ALIMENTY – SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA

Kalkulator alimenty – niemowlęta

Kalkulator alimenty – przedszkolaki

Kalkulator alimenty – dzieci w wieku szkolnym

Kalkulator alimenty – gimnazjum

Ustalając wysokość kosztów utrzymania, które będą miały bezpośredni wpływ również na wysokość obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego, nie można zapomnieć o wydatkach tzw. sezonowych, a więc np. zakup zimowych ubrań, które zazwyczaj jest droższe, wyprawka szkolna na przełomie sierpnia i września, czy wyjazd wakacyjny. Wskazane koszty należy uwzględnić w miesięcznej wysokości alimentów poprzez ich uśrednienie, a więc jeżeli w ciągu miesiąca na odzież dziecka przeznaczana jest kwota 100 zł, a koszt zakupu kurtki zimowej to 240 zł, to miesięczne wydatki na odzież dziecka oscylują w granicach 120 zł. Wydatki sezonowe należy więc uwzględnić w koszcie miesięcznego utrzymania poprzez podzielenie kwoty koniecznej do ich pokrycia przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a zatem jeżeli rocznie na podręczniki dla dziecka wydawana jest kwota 600 zł, to miesięczny koszt podręczników wynosi 50 zł. Zwiększenie obowiązku alimentacyjnego właśnie o owe wydatki sezonowe (jednorazowe) jest konieczne, gdyż sąd w wyroku określającym wysokość należnych alimentów nie wskaże, że w określonych miesiącach alimenty będą płatne w wyższej wysokości właśnie ze względu na konieczność poniesienia wydatków jednorazowych, lecz ustali stałą miesięczną wysokość alimentów, która będzie uwzględniać całościowo podstawowe potrzeby dziecka.

Przeczytaj także:

Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów

Na wysokość alimentów wpływ będą miały także opłaty mieszkaniowe, a więc np. czynsz, media. Opłaty te również należy uwzględnić w zestawieniu miesięcznych wydatków, należy jednak pamiętać, że na dziecko przypada określona część tych wydatków, a nie całość. Jeśli więc dziecko zamieszkuje z trzema innymi osobami, a zatem domowników jest czterech, to teoretycznie dziecko powinno ponosić 1/4 wszystkich opłat, zatem obowiązek alimentacyjny przy miesięcznym koszcie utrzymania mieszkania wynoszącym
1 000 zł, będzie wynosić 250 zł.

Skrupulatne zestawienie miesięcznych wydatków wydaje się zatem niezbędne, aby dokładnie zobrazować koszty utrzymania małoletniego i zazwyczaj koszty te nie wymagają dodatkowego dowodzenia, jak np. przedkładania paragonów z zakupów spożywczych. Jednakże w przypadku wydatków mniej standardowych, a więc wydatków rzadziej ponoszonych przez rodziców w związku z utrzymywaniem dzieci, np. zakup specjalistycznych leków, czy opłata czesnego w prywatnej szkole, należy przygotować się, że sąd wezwie do przedstawienia dokumentów, które potwierdzą wydatki ponoszone w tym zakresie, dlatego dobrze jest zachowywać wszelkie faktury i potwierdzenia zapłaty.

 

1 Komentarz

  1. Adwokat - porady prawne, rozwód|Kancelaria Adwokacka Wrocław | Czy można złożyć pozew o alimenty bez rozwodu? pisze:

    […] Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty […]

     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + nineteen =