Jak zaadoptować dziecko? Kwestie prawne
13 kwietnia 2016
Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa?
30 czerwca 2016

Jak odzyskać przedmioty osobiste pozostawione w mieszkaniu w trakcie rozwodu, gdy drugi małżonek uniemożliwia ich wydanie?

Wstępując w związek małżeński zapewne żadna z par przyszłych małżonków nie dopuszczała do siebie myśli, że ich małżeństwo zakończy wyrok rozwodowy wydany po długim i trudnym procesie, a osoba, którą kiedyś darzyła uczuciem stanie się wręcz wrogiem. Niestety w niektórych przypadkach konflikt między małżonkami jest tak duży, że małżonkowie nie potrafią ze sobą rozmawiać, a swym zachowaniem pragną jedynie uprzykrzyć drugiej osobie życie, co oczywiście można zrobić na wiele sposobów, m.in. przez ograniczenie współmałżonkowi wejścia do wspólnego mieszkania i pozbawienie go możliwości zabrania jego osobistych rzeczy. W praktyce takie zachowania dość często mają miejsce, nie oznacza to jednakże, że drugi małżonek nie ma możliwości odzyskania swoich przedmiotów, bowiem kwestię tę rozwiązać można na kilka sposobów.

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem, które małżonkowie powinni stosować przy wszelkiego rodzaju konfliktach, jest próba osiągnięcia porozumienia. Z podjęciem decyzji o rozwodzie zwykle związane są silne emocje, które z czasem słabną i wówczas konsensus między małżonkami wcale nie jest rzeczą nierealną, jednakże musi do niego dążyć zarówno jedna, jak i druga strona. Umiejętność wypracowania przez małżonków wspólnego stanowiska w trakcie procesu rozwodowego jest bardzo istotna, gdyż nie tylko oszczędzi małżonkom dodatkowego stresu, lecz ponadto może przyspieszyć całe postępowanie rozwodowe.

Gdy próby negocjacji z małżonkiem nie przynoszą jednak rezultatów, wówczas rzeczy osobiste pozostawione we wspólnym mieszkaniu można próbować odzyskać poprzez wezwanie policji. Odbiór przedmiotów osobistych przy pomocy policji nie zawsze jednakże zdaje egzamin, gdyż policja nie zbyt chętnie angażuje się w konflikty rodzinne i zazwyczaj wymaga, żeby małżonek udowodnił swoje prawo do konkretnych przedmiotów, co oczywiście bez dostępu do nich może okazać się niezwykle trudne.

W toku postępowania rozwodowego małżonek, który nie może odzyskać pozostawionych przez niego we wspólnym mieszkaniu przedmiotów może również złożyć wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, którego uwzględnienie będzie mieć ten skutek, że małżonek niezwłocznie po jego wydaniu będzie mógł odebrać swoje rzeczy, również przy pomocy komornika, jeśli pomimo zabezpieczenia nadal napotyka sprzeciw ze strony drugiego małżonka. Wniosek o udzielnie zabezpieczenia złożyć należy do sądu, który prowadzi sprawę rozwodową stron, istotne jednak jest, że wniosek ten nie musi, choć może, zostać zawarty już w pozwie bądź odpowiedzi na pozew, gdyż również na dalszym etapie postępowania strona zainteresowana uzyskaniem zabezpieczenia może taki wniosek złożyć, pamiętać jednak należy, że wówczas konieczne jest uiszczenie od niego opłaty w wysokości 40 złotych.

Wniosek o zabezpieczenie powinien przede wszystkim odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc powinien zawierać m.in. oznaczenie sądu do którego jest kierowany, oznaczenie stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma. Ponadto, wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien również zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a więc w jakim terminie i w jaki sposób wydanie przedmiotów małżonka ma nastąpić oraz powinno się w nim znaleźć uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, a więc uprawdopodobnienie okoliczności faktycznych uzasadniających wniosek o udzielenie zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów – skontaktuj się z nami:

http://www.adwokacirozwodowi.pl/kontakt/

W doktrynie oraz judykaturze na stałe ugruntował się pogląd, iż środkami uprawdopodobnienia mogą być np. dokumenty bądź pisemne oświadczenia świadków. Sąd w zakresie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie jest związany jego granicami, zarówno co do zakresu, jak i sposobu zabezpieczenia, jeśli więc małżonek wnoszący o zabezpieczenie nie wymienił we wniosku wszystkich przedmiotów, których zabezpieczenia się domaga, wówczas sąd nie może ich uwzględnić, jak również nie może zmienić sposobu zabezpieczenia w dowolny sposób.

Jeśli natomiast wniosek nie czyni zadość wymaganiom formalnym jakie ustawa stawia przed wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wówczas  przewodniczący zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia. Istotne jest, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia można również złożyć przed zainicjowaniem postępowania rozwodowego, w takim przypadku pamiętać jednak należy, aby wniosek dodatkowo zawierał zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five − 1 =