Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty ?
17 września 2015
Alimenty na kilkoro dzieci
29 listopada 2015

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku

24020065

Postępowania o podział majątku po rozwodzie są z reguły postępowaniami bardzo skomplikowanymi oraz długimi, zwłaszcza gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zgromadzili spory majątek i gdy nie mogą znaleźć kompromisu w zakresie jego podziału, dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika, będącego np. adwokatem, jest wręcz nieoceniona w przypadku takich postępowań.

Podział majątku między małżonków może nastąpić poprzez równe podzielenie na pół całego majątku, bądź podzielenie w częściach nierównych i wówczas wnosić będziemy o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku. Sąd w zakresie sposobu podziału będzie związany naszym wnioskiem, ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku nigdy bowiem nie nastąpi z urzędu, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem postępowania należy zadać sobie pytanie jak ma wyglądać podział tego majątku i czego od sądu żądamy. Ważne jest również, aby w zakresie podziału spróbować porozumieć się z drugim małżonkiem, może bowiem okazać się, że małżonkowie przynajmniej co do podziału niektórych przedmiotów będą zgodni, powinno więc to znacznie usprawnić ewentualne postępowanie.

Ustalenie nierównych udziałów małżonków we wspólnym majątku, nastąpi gdy choć jedna ze stron o to wnosi, jednak żeby to żądanie zostało przez sąd uwzględnione, wykazać należy, że ziściły się przesłanki dopuszczające taki nierówny podział, o czym zazwyczaj strony zapominają, jeśli działają same, bez profesjonalnego pełnomocnika. W toku takiego postępowania należy bowiem nie tylko wskazać powody uzasadniające nierówny podział majątku, ale również trzeba wykazać dlaczego podział majątku ma zostać przeprowadzony, np. w stosunku 70% dla jednego małżonka i 30% dla drugiego, na co wpływ ma przyczynienie się każdego z małżonków do powstania tego majątku. Uwzględnienie przez sąd żądania w zakresie nierównego podziału majątku będzie zatem możliwe tylko, gdy strona o to wnosząca, przedstawi stosowne dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń, które złożone być powinny w odpowiednim terminie, o czym bezwzględnie należy pamiętać. Zgromadzenie stosownych dowodów z reguły wymaga czasu, dlatego ich skompletowanie powinno nastąpić przed wniesieniem do sądu wniosku o podział majątku wspólnego, gdyż może się okazać, że w toku postępowania nie zdążymy tych dowodów pozyskać w oznaczonym przez sąd terminie lub sąd uzna, że zostały one zgłoszone za późno, co spowoduje, że nie wykażemy swoich racji i finalnie nie uzyskamy zadowalającego nas rozstrzygnięcia.

Postępowania o podział majątku charakteryzują się sporą dynamiką, w wielu przypadkach strony takiego postępowania działają niejako z zaskoczenia, wyciągając przysłowiowego „królika z kapelusza” podczas rozprawy sądowej lub krótko przed nią, aby ograniczyć przeciwnikowi możliwość polemiki z przedstawionymi nowymi faktami lub dowodami, dlatego udział profesjonalnego pełnomocnika w takim postępowaniu może okazać się niezbędny, gdyż występujący w sprawie adwokat będzie wiedział jak na takie działania strony przeciwnej zareagować i jakie środki procesowe przysługują wobec takiego zachowania.

Dla wielu osób wyjście do sądu stanowi bardzo stresującą sytuację ze względu na sam fakt, że trzeba w sądzie się pojawić, że podczas rozprawy pominie się jakąś ważną kwestię lub, że strona po prostu zagubi się w zawiłościach procesowych, dlatego jeśli chcemy, aby podział majątku nastąpił sprawnie i przede wszystkim poprawnie, rozważyć należy skorzystanie w tym zakresie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Umocowując np. adwokata do działania w naszym imieniu, nie musimy nawet przychodzić na wszystkie rozprawy, ani obawiać się, że uchybimy jakiemuś terminowi procesowemu, gdyż tych rzeczy dopilnuje za nas pełnomocnik. „Oszczędzanie” na pełnomocniku w tego typu sprawach, które z reguły są trudne i nieprzewidywalne, przez co nie można się do nich w stu procentach przygotować, nie jest dobrym pomysłem, gdyż za „cenę” wynagrodzenia pełnomocnika może okazać się, że stracimy większość majątku.

 

1 Komentarz

  1. Dominika pisze:

    Byłam w takiej sytuacji i nikomu nie życzę, wiele nerwów mnie to kosztowało, aż już chciałam zrezygnować ze swojej części majątku dla świętego spokoju.

     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen + 20 =