Jakie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej wymagają rozstrzygnięcia sądu w przypadku sporu pomiędzy rodzicami?
24 lutego 2016
Jak zaadoptować dziecko? Kwestie prawne
13 kwietnia 2016

Jak szybko i korzystnie rozwieść się w przypadku, gdy mąż stosuje przemoc wobec żony i dzieci?

Przemoc domowa nadal jest częstym zjawiskiem, jednakże jej ofiary coraz odważniej o niej mówią i walczą o swoje prawa, niewątpliwie idziemy więc w dobrym kierunku. Decyzja o rozwodzie w takim przypadku powinna stanowić naturalną kolej rzeczy, gdyż uzyskanie korzystnego wyroku rozwodowego zdecydowanie może odmienić sytuację żony i dzieci.

Postępowanie rozwodowe inicjujemy pozwemfZobacz także nasz blog, jeśli więc chcemy, aby sąd szybko i korzystnie rozstrzygnął naszą sprawę, pozew powinien być dobrze skonstruowany, zarówno pod względem formalnym, żeby sąd nie wzywał do uzupełnienia żadnych braków, oraz pod względem merytorycznym, a więc precyzyjnie należy w nim wskazać o co wnosimy, dlaczego i jakie na poparcie naszych twierdzeń mamy dowody.

W przypadku rozwodu z powodu stosowania przez męża przemocy wobec żony i dzieci, najkorzystniejsze będzie uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy męża, winę jednakże należy w toku procesu wykazać. W takim więc przypadku, do pozwu rozwodowego należy załączyć wszelkie dokumenty, które świadczyć będą o tym, że mąż dopuszczał się przemocy, mogą więc to być wyroki karne za znęcanie się, jeśli tylko takowe zostały wydane, raporty z interwencji policji wzywanej do awantur rodzinnych, dokumentacja medyczna, która dokumentuje obrażenia spowodowane przez pobicie, itp. Wykazanie, że mąż stosował przemoc fizyczną bądź psychiczną wobec rodziny stanowi jednakże dopiero połowę sukcesu, gdyż w dalszej części pozwu wskazać należy, że właśnie takie zachowanie męża doprowadziło do rozkładu pożycia stron czyli do rozpadu małżeństwa, aby móc przypisać mu wyłączną winę za rozkład małżeństwa.

Innymi słowy, należy wykazać, ze gdyby nie takie naganne zachowanie męża to małżeństwo nadal by trwały i nie doszłoby do jego rozkładu. Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2003 r., sygn. akt: II CK 91/02, w którym Sąd wskazał: „(…) w sprawie o rozwód sąd ma obowiązek samodzielnie badać i oceniać, czy popełnienie przestępstwa na szkodę współmałżonka miało wpływ na rozkład pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji, czy uzasadnia obciążenie winą tego małżonka za rozkład pożycia.”

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów od prawa rodzinnego skontaktuj się z nami 

http://www.adwokacirozwodowi.pl/kontakt/

Poza żądaniem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża, w pozwie wskazać również należy, że domagamy się pozbawienia go władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalenia miejsca zamieszkania dzieci z matką, ograniczenia utrzymywania kontaktów przez ojca z dziećmi, a także zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich. Każdy ze wskazanych wniosków winniśmy w pozwie uzasadnić, w przypadku więc władzy rodzicielskiej należy wykazać, że ojciec nadużywa przysługującej mu władzy rodzicielskiej dopuszczając się względem dzieci przemocy fizycznej i psychicznej, co oczywiście uzasadnia również, aby sąd ustalił miejsce pobytu dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania matki oraz, aby ograniczone zostało prawo ojca do widywania się z dziećmi.

W takim jednak przypadku, zanim sąd wyda orzeczenie dotyczące dzieci, najprawdopodobniej skieruje małżonków oraz dzieci na badania psychologiczne podczas których oceniona zostanie więź oraz relacja dzieci z każdym z rodziców oraz określona zastanie jaka częstotliwość kontaktów wchodzi w grę w przypadku ojca i dzieci, aby była ona zgodna z dobrem małoletnich.

Długość postępowania rozwodowego we wskazanym przypadku zależeć natomiast będzie również od zachowania i postawy prezentowanej przez pozwanego, taki proces może więc zakończyć się szybko, gdy pozwany nie będzie się bronić, lub może potrwać nieco dłużej, gdy pozwany nie będzie prezentować biernej postawy. Od długości postępowania ważniejsze niewątpliwie jest jednakże uzyskanie korzystnego wyroku, który zapewni spokój matce oraz dzieciom, nie warto więc zrażać się, odpuszczać i iść na ustępstwa z osobą, która stosując przemoc zniszczyła swoje małżeństwo i spokojne dzieciństwo swych dzieci.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 2 =