Jak odzyskać przedmioty osobiste pozostawione w mieszkaniu w trakcie rozwodu, gdy drugi małżonek uniemożliwia ich wydanie?
4 czerwca 2016
Choroba (psychiczna) jednego z małżonków, a kwestia alimentów.
30 lipca 2016

Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa?

Decyzje o rozwodzie zapadają z różnych przyczyn, czasem małżonkowie dochodzą do przekonania, że uczucie w naturalny sposób się wypaliło więc lepiej będzie zakończyć małżeństwo, zwykle jednakże rozwód następuje ponieważ rozkład pożycia małżonków nastąpił na skutek zachowanie jednego z nich, a więc np. zdrady, uzależnienia od alkoholu czy stosowania przemocy domowej. Zazwyczaj w takich przypadkach uzasadnione staje się więc żądanie orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, który np. zdrady się dopuścił, jednakże żeby uzyskać wyrok rozwodowy o takiej treści pamiętać należy, że w toku postępowania kwestia zdrady musi zostać udowodniona, a więc należy wykazać, że do zdrady faktycznie doszło i że istnieje związek przyczynowy między zdradą, a rozkładem małżeństwa.

Udowodnienie zdrady w trakcie postępowania rozwodowego, w szczególności, gdy małżonek zdradzający nie poczuwa się do winy i do zdrady nie chce się przyznać, nie jest proste, lecz nie oznacza to, że nie jest niemożliwe. W pierwszej kolejności w takiej sytuacji zdradzony małżonek powinien przedstawić w sądzie te okoliczności i dowody z których sam się dowiedział, że jest zdradzany, a więc np. można przedstawić jednoznaczną korespondencję małżonka utrzymywaną z osobą trzecią, zdjęcia małżonka z kochankiem, bądź można powołać na świadka osobę od której małżonek dowiedział się, że jest zdradzany.

Wskazane dowody z reguły są wystarczające, aby udowodnić w sądzie, że do zdrady ze strony współmałżonka faktycznie doszło i nie rzadko wówczas małżonek do zdrady się przyznaje, zatem odpada już konieczność dalszego udowadniania tej kwestii. Jednakże, żeby sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy małżonka, który zdrady się dopuścił, należy również wykazać, że to właśnie zdrada małżonka doprowadziła do rozkładu pożycia stron.

Ustalenie w toku postępowania rozwodowego, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia następuje zwykle na podstawie zeznań stron, w sądzie będzie zatem trzeba szczegółowo wyjaśnić kiedy między małżonkami ustało pożycie fizyczne, więź duchowa oraz więź materialna, która zazwyczaj przejawia się poprzez fakt, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym, że małżonkowie nie mieszkają razem, często się bowiem zdarza, że małżonkowie aż do rozwodu, a czasem nawet jakiś czas po jego orzeczeniu, zamieszkują wspólnie, lecz prowadzą oddzielne gospodarstwa.

Jeśli przyczyną rozkładu pożycia stron jest zdrada ze strony współmałżonka to naturalne jest, że kwestie te będą się ze sobą łączyć, wskazać więc należy, że miały one miejsce w podobnym czasie i że rozkład pożycia jest konsekwencją zdrady. Wykazanie, że zdrada stała się przyczyną rozpadu małżeństwa przez małżonka zdradzonego nie jest trudne, jeśli o zdradzie małżonek dowiedział się w trakcie trwania małżeństwa i właśnie zdrada skłoniła go do wniesienia pozwu rozwodowego. W judykaturze panuje bowiem jednomyślny pogląd, że małżonek dopuszczający się zdrady jest z reguły winny rozkładu pożycia, zdrada bowiem niszczy zaufanie między małżonkami i pozostaje w sprzeczności z podstawowymi obowiązkami małżonka względem współmałżonka i rodziny, w żadnym wypadku nie może więc zostać usprawiedliwiona.

Kwestia uzyskania rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, który zdrady się dopuścił komplikuje się nieco, gdy to właśnie ten małżonek wszczyna postępowanie rozwodowe, wskazując że rozkład małżeństwa nastąpił z zupełnie innych przyczyn, a fakt zdrady ujawnia się dopiero np. w toku postępowania. W takim przypadku zadaniem małżonka zdradzonego jest bowiem wykazanie, że przez związek pozamałżeński współmałżonka strony zaczęły się od siebie oddalać, co finalnie doprowadziło do rozkładu pożycia.

W takiej sytuacji najprościej jest więc umiejscowić w czasie ową zdradę i zastanowić się w jaki sposób zachowanie małżonka zdradzającego po tym fakcie się zmieniło. Fakt, że współmałżonek zdradził zwykle nie pozostaje obojętny dla relacji małżonków, nawet jeżeli drugi małżonek nie ma o zdradzie pojęcia, dlatego należy się zastanowić, czy gdy małżonek rozpoczął związek pozamałżeński nie zaczął np. odmawiać bądź unikać współżycia fizycznego, rzadziej bywać w domu i mniej angażować się w sprawy rodzinne lub czy nie stał się bardziej drażliwy i obojętny wobec małżonka. Wszystkie te okoliczności wykazać można zeznaniami, zarówno małżonków, jak i osób mających wiedzę o małżeństwie stron, a więc świadków.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, nawet jednorazowa zdrada małżeńska może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, pamiętać jednak należy, że w niektórych przypadkach zdrada może nie zostać uznana za przyczynę prowadzącą do rozpadu małżeństwa. Jeśli bowiem małżonek dopuścił się niewierności małżeńskiej przed kilkunastu laty, a małżonkowie kontynuowali wspólne pożycie mimo iż współmałżonek o zdradzie od początku wiedział, to w takim przypadku nie zachodzi związek przyczynowy między naruszeniem przez małżonka obowiązków małżeńskich, a rozkładem pożycia stron i wówczas małżonkowi zdradzającemu nie będzie można przypisać winy z tego powodu.

 

2 Komentarze

  1. Adwokat - porady prawne, rozwód|Kancelaria Adwokacka Wrocław | Rozwód z osobą chorą psychicznie - z orzekaniem o winie czy też bez? pisze:

    […] Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa? […]

     
  2. Adwokat - porady prawne, rozwód|Kancelaria Adwokacka Wrocław | Czy zdrada małżonka wpływa na podział majątku? pisze:

    […] Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa? […]

     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four + 14 =