Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania rozwodowego.
17 stycznia 2016
Jakie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej wymagają rozstrzygnięcia sądu w przypadku sporu pomiędzy rodzicami?
24 lutego 2016

Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Możliwość kontaktu z dzieckiem jest prawem rodzica, którego nikt nie może go pozbawić, gdyż nawet jeżeli rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, może spotykać się ze swoim potomkiem. Nierzadko bywa jednak tak, że rodzic który sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem, stara się dziecko odizolować od drugiego rodzica, niejako zamykając w ten sposób pewien rozdział w życiu. Takie zachowanie nie jest oczywiście dopuszczalne, gdyż dziecko również ma swoje prawa, a jednym z nim jest właśnie prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców, dlatego rodzic, który jest tego kontaktu pozbawiony może ubiegać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd.

            Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów przez sąd można zwrócić się wówczas, gdy rodzic nie ma możliwości utrzymywania stałych i regularnych spotkań z małoletnim, z powodu braku porozumienia z osobą pod której opieką dziecko pozostaje, a więc najczęściej z drugim rodzicem, lub gdy kontakty te są całkowicie uniemożliwiane przez drugą stronę. Nie zasadnym zatem będzie wniosek o uregulowanie kontaktów w sytuacji, gdy rodzic z przysługującego mu prawa do kontaktów nie korzysta. Mając zatem powyższe na względzie, złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów nie jest ograniczone w czasie, gdyż z uwagi na fakt, że taki wniosek staje się zasadny w momencie zaistnienia określonych przesłanek, nie można ustalić jednego i niewzruszalnego terminu w ciągu którego rodzic może się zwrócić do sądu o ustalenie kontaktów ze swym dzieckiem. Ustalenie kontaktów przez sąd najczęściej następuje w wyroku rozwodowym, gdyż jest to jeden z obligatoryjnych elementów tego wyroku, jeśli jednak po pewnym czasie, ze względu na dobro dziecka i jego rozwój, zasadnym stanie się zmiana orzeczonych do tej pory kontaktów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnieść odrębny wniosek o zmianę dotychczas uregulowanych kontaktów. Podobnie będzie w sytuacji, gdy rodzice dziecka nigdy nie pozostawali ze sobą w związku małżeńskim, a więc kontakty z dzieckiem nie mogły być uregulowane w wyroku rozwodowym, w takim bowiem przypadku również można wnieść samodzielny wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd, jeśli tylko istnieją ku temu podstawy.

Sądem właściwym do rozpoznania spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy, właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. W postępowaniu o ustalenie kontaktów z dzieckiem sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletniego, a orzeczenie wydane po jego przeprowadzeniu regulować będzie zasady spotkań z małoletnim oraz zobowiązywać będzie rodzica, bądź inną osobę pod której opieką dziecko pozostaje, do umożliwienia spotkań małoletniego z drugim rodzicem.

Orzeczenie sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem jest zazwyczaj wystarczającym środkiem, który dyscyplinuje rodzica utrudniającego kontakt małoletniego z drugim rodzicem. Czasem niestety zdarza się, że rodzice są nieco bardziej nie subordynowani i mimo orzeczenia sądu, nadal nie realizują uprawnienia przysługującego zarówno dziecku, jak i drugiemu rodzicowi do wzajemnego kontaktu, dlatego, aby uniknąć takiej sytuacji już na etapie składania wniosku o ustalenie kontaktów przez sąd, można zgłosić, aby sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w przypadku nierealizowania wydanego postanowienia. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem.

 

1 Komentarz

  1. Pawel pisze:

    Witam i wlasnie o to mi chodzilo,wytlumaczenie po chlopsku.Dziecko nie może miec przez dziadków(pieczę zastępczą) zakazu widywania się z rodzicami lub już w tej chwili rodzicem.Pozdrawiam

     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 − seven =