Czy podczas rozwodu można spotykać się z nowym partnerem?
7 marca 2017
Dowody dostarczone przez detektywa, czy pomogą przed sądem w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie?
9 czerwca 2017

Małżonek mnie zdradza ale chcę się rozwieść szybko – czy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Obowiązek ustalenia winy w rozkładzie pożycia podczas postępowania rozwodowego obciąża sąd w każdym przypadku, jeśli strony postępowania nie zgłoszą odmiennych żądań, jeżeli zatem małżonkowie nie wniosą, aby sąd zaniechał orzekania o winie, wówczas sąd musi ustalić czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W praktyce więc, sąd zawsze pyta rozwodzących się małżonków czy chcą ustalania winy podczas procesu.

Zwykle jednakże małżonkowie nie do końca zdają sobie sprawę jakie znaczenie ma ustalenie winy w rozwodzie, gdyż orzekanie o winie przede wszystkim kojarzy się z długim postępowaniem rozwodowym i jest to główny argument przesądzający o tym by zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie, pamiętać jednakże należy, iż ustalenie winy w rozwodzie kształtuje obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie. Ponadto, ustalanie winy nie zawsze będzie oznaczać, że postępowanie będzie toczyć się kilka lat.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, wina w wyroku rozwodowym przede wszystkim ma wpływ na późniejszy obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami, zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami, w sytuacji, gdy żaden z małżonków nie zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a więc wówczas, gdy w rozwodzie nie była ustalana wina, bądź gdy rozwód nastąpił z winy obu stron, to pomiędzy małżonkami powstaje nieco ograniczony obowiązek alimentacyjny, gdyż wtedy o alimenty były małżonek może ubiegać się, gdy znajduje się w niedostatku, co oznacza, że roszczenie w tym zakresie będzie zasadne, jeśli małżonek własną pracą i siłami nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Jeżeli jednak rozwód nastąpił z wyłącznej winy jednego z małżonków, wówczas małżonek, któremu wina nie została przypisana, a więc małżonek niewinny, może wystąpić z żądaniem alimentów w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nawet jeżeli małżonek ten nie znajduje się w niedostatku. W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków powstaje zatem szerszy obowiązek alimentacyjny, który nie ogranicza się jedynie do niedostatku, lecz aktualizuje się już w momencie pogorszenia sytuacji materialnej na skutek rozwodu.

Rozważając więc rozwód bez orzekania o winie warto wziąć pod uwagę nie tylko czas trwania takiego postępowania, lecz również to jakie konsekwencje taki wyrok będzie mieć na przyszłość, gdyż jeśli wyrok rozwodowy się uprawomocni to niestety, ale nie będzie można go później zmienić, jak np. orzeczenia dotyczącego kontaktów z dzieckiem czy władzy rodzicielskiej. Rozwód z orzekaniem o winie nie wątpliwe jest nieco trudniejszy, jak również jest bardziej stresujący dla stron postępowania, jednakże nie zawsze żądanie ustalenia winy będzie równoznaczne z tym, że proces będzie trwać bardzo długo.

Kluczem do sprawnego przeprowadzenia postępowania rozwodowego, również tego w którym ustalana jest wina w rozkładzie pożycia, jest bowiem przedstawienie odpowiednich dowodów. Jeśli więc do rozwodu doszło na skutek zdrady żony, zaś mąż dysponuje niepodważalnymi dowodami w tym zakresie, np. zdjęciami żony z kochankiem, bądź nagraniami ich rozmów, wówczas postępowanie z orzekaniem o winie wcale o wiele dłużej nie musi trwać, zaś rozwód z wyłącznej winy żony uchroni później męża przed ewentualnymi roszczeniami alimentacyjnymi, jak również jemu samemu zapewni możliwości ubiegania się o alimenty od byłej małżonki. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, iż to, że jeden z małżonków zrezygnuje z ustalania winy w rozwodzie, nie oznacza, że wina nie będzie ustala i że postępowania szybciej się zakończy.

Sąd nie będzie ustalać winy w procesie rozwodowym tylko wówczas, gdy o zaniechanie ustalenia winy wniosą obydwie strony, jeśli więc mąż, pomimo zdrady żony, zrezygnuje z orzekania o winie, jednakże żona będzie wnosić, aby rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie, wówczas sąd winę będzie musiał ustalić. Szybkie przeprowadzenie postępowania rozwodowego wymaga zatem swego rodzaju współdziałania małżonków ze sobą, jeśli bowiem nie reprezentują oni zgodnego stanowiska co do ustalania winy w procesie rozwodowym, to małżonek, który gotów jest zrezygnować z ustalania winy, aby szybciej przejść przez proces rozwodowy, może w ten sposób nie osiągnąć zamierzonego rezultatu i wówczas z całą pewnością również powinien domagać się rozwodu z winy drugiej strony.

Jednoznaczne stwierdzenie czy w danym przypadku warto odpuścić sobie ustalanie winy podczas rozwodu wymaga więc przeanalizowania wszystkich argumentów za i przeciw, jednakże w mojej ocenie ewentualny czas trwania postępowania rozwodowego nie powinien przesądzać o zakresie żądań, gdyż wyrok rozwodowy nie tylko kończy małżeństwo, lecz również kształtuje późniejsze obowiązki małżonków wobec siebie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9 − four =