Wniosek o ściganie niealimentacji.
9 stycznia 2018
Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny.
23 marca 2018

Pikantne rozmowy małżonka przez internet – czy mogą być podstawą do rozwodu z orzekaniem o winie?

Zdrada kojarzy się przede wszystkim z fizycznym aktem, jednakże wraz z rozwojem technologii i usprawnieniem komunikacji elektronicznej, coraz częściej mamy do czynienia z tzw. zdradą przez internet. Zapewne większość osób powie, że flirtowanie przez internet czy nawet prowadzenie erotycznych rozmów nie jest niczym nadzwyczajnym i zdradą tak naprawdę nie jest, nie oznacza to jednakże, że takie zachowania nie mają negatywnego wpływu na związek i że nie mogą doprowadzić do jego rozpadu.

Orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe tylko wówczas, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a więc wówczas, gdy doszło do zerwania więzi gospodarczych, fizycznych i duchowych i gdy nie ma szans na to, że małżonkowie będą kontynuować wspólne pożycie. Podstawową kwestią, którą w postępowaniu rozwodowym należy zatem wykazać, jest trwałe ustanie pożycia małżeńskiego, jeśli bowiem pożycie to nadal istnieje, bądź jego ustanie nie jest trwałe, sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Zupełnie odrębną natomiast kwestią jest ustalenie winy małżonka w rozpadzie małżeństwa.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, orzeczenie co do winy jest więc obligatoryjne. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, w takim więc wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Z orzekania o winie mogą zatem sąd zwolnić sami małżonkowie, którzy muszą być w tym zakresie zgodni, zwykle jednak, w szczególności gdy przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, pojawia się żądanie ustalenia winy.

Podobne tematy:

Małżonek mnie zdradza ale chcę się rozwieść szybko – czy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa?

Małżonek, który żąda rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka musi zatem wykazać nie tylko ustanie więzi małżeńskich, lecz również powinien udowodnić na czym zawinione zachowanie małżonka polegało, które doprowadziło do rozpadu małżeństwa. W przypadku zdrady jako dowód najczęściej przedstawia się zdjęcia małżonka z nowym partnerem, wydruki wymienianych przez nich wiadomości mailowych oraz sms-ów, a także powołuje się świadków, którzy mają wiedzę o związku pozamałżeńskim.

Może się również zdarzyć, że jedynym dowodem świadczącym o pozamałżeńskiej relacji małżonka są właśnie pikantne rozmowy prowadzone przez małżonka przez internet, czy to jednak wystarczy do uzyskania rozwodu z wyłącznej winy tego małżonka? Na wskazane pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wiele zależy od pozostałych okoliczności sprawy i od tego jak małżeństwo się układało. Jeśli bowiem małżeństwo było zgodne, poprawnie funkcjonowało i nie wykazywało żadnych oznak rozkładu, lecz ujawnienie owych rozmów diametralnie zmieniło pożycie małżeńskie, wówczas takie zachowanie można rozważyć w kategoriach winy.

Zdrada, nawet wirtualna, zawsze jest bolesna dla małżonka i jest niemoralna, jest jednakże zwykle mniej dotkliwa niż zdrada w tradycyjnym rozumieniu, czyli fizyczna. Oczywiście nie można wykluczyć, że żona, która dowiedziała się o intymnych rozmowach męża z innymi kobietami poczuje się bardzo skrzywdzona, straci zaufanie do męża i na skutek takiego zachowania nie będzie potrafiła utrzymać relacji małżeńskich, wszystko jednakże zależy od danej osoby, jej charakteru, wcześniejszych doświadczeń, winę w rozkładzie małżeństwa rozpatruje się bowiem w kategoriach obiektywnych i subiektywnych. W niektórych przypadkach ujawnienie takich jednoznacznych rozmów może więc nie być wystarczające by udowodnić wyłączną winę małżonka w rozkładzie małżeństwa, wiele zależy również od częstotliwości takich rozmów i ich konkretnej treści.

Pamiętać również należy, że pomiędzy zawinionym zachowaniem męża, czyli w tym przypadku tzw. zdradą internetową, a ustaniem więzi małżeńskich musi zachodzić związek przyczynowy, jeśli związek ten nie zostanie wykazany, wówczas przypisanie winy w wyroku rozwodowym z tego powodu nie będzie możliwe.

Związek przyczynowy zachodzić będzie zatem wówczas, gdy ustanie pożycia małżeńskiego nastąpiło na skutek owego zawinionego zachowania małżonka. Przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie na skutek bądź umyślnego, bądź nieumyślnego zachowania się, postępowania. Jak się jednak przyjmuje, nie każde naruszenie obowiązków stanowi o winie małżonka, a jedynie to, które będzie miało wpływ na spowodowanie albo utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 5 =