Podział majątku

W chwili zakończenia związku małżeńskiego bardzo często dochodzi do sporu o podział dóbr majątkowych pozyskanych wspólnie przez małżonków. Co prawda możliwe jest ugodowe rozwiązanie tej kwestii, jednak w praktyce ma to miejsce niezwykle rzadko. Podział majątku małżeńskiego zazwyczaj odbywa się w ramach odrębnego postępowania na drodze sądowej, które może zostać przeprowadzone po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Sprawy o podział majątku wspólnego należą nie tylko do trudnych, ale też do dość długotrwałych, w związku z tym profesjonalny adwokat jest w tego typu postępowaniu niezbędny. Warunkiem rozpoczęcia sprawy jest ustanie między małżonkami ustroju wspólnoty majątkowej, co następuje najczęściej w sytuacji orzeczenia rozwodu bądź separacji. Postępowanie o podział majątku małżeńskiego może dotyczyć także przypadków związanych ze śmiercią jednego z małżonków w razie dziedziczenia testamentowego, ustanowienia rozdzielności majątkowej na wniosek małżonka, ubezwłasnowolnienia oraz ogłoszenia upadłości jednej ze strony na jej wniosek lub wniosek wierzyciela jednego z małżonków.

Adwokat przy podziale majątku

Podział majątku - Wrocław

Sprawy o podział majątku małżeńskiego mogą być przeprowadzane zarówno w ramach umowy ugodowej, jak i na drodze postępowania sądowego, gdy istnieje spór między stronami. Nasz adwokat indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem podchodzi do każdej sprawy majątkowej, pomagając obiektywnie spojrzeć na poszczególne kwestie i rozwiązać je w najbardziej korzystny sposób. To osoba, która nie tylko reprezentuje interesy wnioskodawcy i uczestnika postępowania, ale także zapewniająca pomoc przy ustaleniu składników majątku wspólnego oraz ich wartości.

Wykwalifikowany adwokat z Kancelarii z siedzibą na terenie miasta Wrocław oferuje fachowe doradztwo prawne w sprawach o podział majątku, proponując:

  • niezbędną pomoc prawną,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych związanych ze sprawą,
  • przygotowanie umowy o podział majątku wspólnego,
  • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych z drugą stroną,
  • reprezentację przed sądami wszelkich instancji,
  • nieograniczony kontakt telefoniczny i mailowy.