Rozwody

Rozwód stanowi jedną z głównych instytucji prawa rodzinnego, pozwalającą na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków. Dopuszczalność rozwiązania małżeństwa przez rozwód została przewidziana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd orzeka o rozpadzie związku małżeńskiego wyłącznie w razie ustalenia, kiedy zostaną spełnione pozytywne przesłanki rozwodu i nie wystąpi jakakolwiek przesłanka negatywna.

Za przesłanki pozytywne orzeczenia o rozwodzie polskie ustawodawstwo uznaje trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (muszą wystąpić łącznie). Do przesłanek negatywnych należą natomiast wszystkie sytuacje, kiedy mimo rozkładu pożycia małżonków, rozwód jest niedopuszczalny z powodu następujących przyczyn:

  • jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • jeżeli orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie ponoszący winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Kancelaria adwokacka z dogodnie zlokalizowaną siedzibą na terenie miasta Wrocław zajmuje się komplementarnym prowadzeniem spraw rozwodowych. Każdy nasz adwokat stara się maksymalnie ułatwić klientom przejście przez ten trudny czas w życiu, dbając o interesy strony, którą reprezentuje podczas postępowania o rozwód.

Pomoc adwokata przy rozwodzie

Rozwód - Wrocław

Klientom, którym będzie potrzebny adwokat od rozwodów we Wrocławiu, zapewniamy profesjonalne wsparcie zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Nasz zespół stanowią doświadczeni i wykwalifikowani eksperci, którzy specjalizują się w sprawach rodzinnych.

W przypadku tak trudnych spraw, jakimi są rozwody, regulujemy również różnego rodzaju kwestie dodatkowe, zwłaszcza takie jak:

  • władza rodzicielska nad dziećmi,
  • kontakty rodziców z dziećmi,
  • sposób użytkowania z mieszkania zajmowanego przez obie strony,
  • alimenty przysługujące osobom małoletnim, a także alimenty od jednego współmałżonka na drugiego.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, zawsze starając się jak najlepiej zrozumieć sytuację naszych klientów.