Rozwody – Adwokat Rozwód Wrocław

W dzisiejszych czasach rozwody to sytuacje, z którymi kancelarie prawne mają do czynienia coraz częściej. Rozwód stanowi jedną z głównych instytucji prawa rodzinnego, pozwalającą na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków. Dopuszczalność rozwiązania małżeństwa przez rozwód została przewidziana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd orzeka o rozpadzie związku małżeńskiego wyłącznie w razie ustalenia, kiedy zostaną spełnione pozytywne przesłanki rozwodu i nie wystąpi jakakolwiek przesłanka negatywna.

Za przesłanki pozytywne orzeczenia o rozwodzie polskie ustawodawstwo uznaje trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (muszą wystąpić łącznie). Do przesłanek negatywnych należą natomiast wszystkie sytuacje, kiedy mimo rozkładu pożycia małżonków, rozwód jest niedopuszczalny z powodu następujących przyczyn:

  • jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • jeżeli orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie ponoszący winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Kancelaria adwokacka z dogodnie zlokalizowaną siedzibą na terenie miasta Wrocław zajmuje się komplementarnym prowadzeniem spraw rozwodowych. Każdy nasz adwokat stara się maksymalnie ułatwić klientom przejście przez ten trudny czas w życiu, dbając o interesy strony, którą reprezentuje podczas postępowania o rozwód. Alimenty czy podział majątku to zazwyczaj następstwa rozwodów. W tym przypadku również we Wrocławiu można liczyć na wsparcie adwokata rodzinnego z naszej kancelarii.

Rozwód - Wrocław

Pomoc adwokata przy rozwodzie

Klientom, którym będzie potrzebny adwokat od rozwodów we Wrocławiu, zapewniamy profesjonalne wsparcie zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka tworzona jest przez zespół stanowią doświadczeni i wykwalifikowani eksperci, którzy specjalizują się w sprawach rodzinnych. Adwokat rodzinny to osoba, której wiedza oraz ogólne wsparcie w tak trudnych momentach jak rozwód, walka o alimenty czy podział majątku mogą okazać się bardzo wskazane. W czym konkretnie można liczyć na pomoc naszej kancelarii? W kwestiach takich jak rozwody adwokat służy doradztwem, pomocą przy skonstruowaniu i złożeniu wniosku dotyczącego rozwodu. Rolą adwokata jest także gromadzenie potrzebnych dowodów i dokumentów oraz reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania sądowego.

Rozwody i ich następstwa

W przypadku tak trudnych spraw, jakimi są rozwody, adwokat pomaga w regulacji również różnego rodzaju kwestii dodatkowych, zwłaszcza takich jak:

  • władza rodzicielska nad dziećmi,
  • kontakty rodziców z dziećmi,
  • sposób użytkowania z mieszkania zajmowanego przez obie strony,
  • alimenty przysługujące osobom małoletnim, a także alimenty od jednego współmałżonka na drugiego.

Podczas rozwodów i we wszelkich innych kwestiach, które są ich następstwem, adwokat na bieżąco informuje klienta, na jakim etapie jest jego sprawa. Każdy rozwód nasza kancelaria prawna z Wrocławia traktuje indywidualnie, zawsze starając się jak najlepiej zrozumieć sytuację naszych klientów. Specjalizując się w rozwodach, alimentach czy podziale majątku, możemy zapewnić, że każdego klienta będzie reprezentował dobry adwokat.


Rozwód bez zgody drugiego małżonka


Rozwód bez zgody drugiego małżonka

Do rozwodu nie zawsze potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. W tym przypadku można liczyć na profesjonalną pomoc prawną ze strony naszej kancelarii, która zadba m.in. wykazanie, że wina w rozkładzie pożycia małżonków leży po obu stronach.

Czytaj dalej


Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie


Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie przebiega z reguły szybciej i nie wiąże się z wieloma trudnymi emocjami u rozwodzących się małżonków. Konsekwencją jest jednak to, że każdy z nich może wystąpić o świadczenie alimentacyjne od drugiego małżonka w sytuacji niedostatku.

Czytaj dalej


Podział majątku po rozwodzie- kiedy majątek nie zostanie podzielony po równo


Podział majątku po rozwodzie

W postępowaniu sądowym skład i wartość majątku wspólnego poddane są podziałowi. Nie zawsze jednak musi być równy, a przyczynić się do tego może np. różny wkład materialny małżonków, który powinien zostać wyrównany w stosunku do drugiego małżonka.

Czytaj dalej


Czy podczas rozwodu można spotykać się z nowym partnerem?


Czy podczas rozwodu można spotykać się z nowym partnerem?

Osoba trzecia podczas rozwodu może wzbudzać dodatkowe emocje lub wpływać na treść wyroku sądowego. Jeśli jednak nowy partner pojawił się dopiero, gdy małżeństwo istniało jedynie formalnie, to można odeprzeć zarzuty współmałżonka o zdradzie i winie.

Czytaj dalej


Jak rozpocząć sprawę rozwodową?


Jak rozpocząć sprawę rozwodową?

Decydując się na rozwód, zacząć trzeba od napisania i złożenia pozwu. Warto też dowiedzieć się, jakie dokumenty trzeba dołączyć do powództwa. O czym jeszcze warto wiedzieć – dzięki adwokatowi przejście przez wszelkie formalności może okazać się znacznie łatwiejsze.

Czytaj dalej