Sprawy rodzinne – alimenty

Alimenty stanowią środki mające zapewnić utrzymanie członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich życiowych potrzeb. Przepisy prawa polskiego regulują pod tym względem zarówno kolejność osób zobowiązanych do spełnienia tego obowiązku, jak również zakres wymaganych świadczeń. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości osoby, na której ciążek obowiązek alimentacji.

Wykwalifikowani adwokaci Kancelarii prawnej prowadzą sprawy o alimenty, świadcząc usługi zarówno na terenie miasta Wrocław, jak i całej Polski. Dla uzyskania wyroku zasądzającego alimenty konieczne jest wniesienie pozwu do sądu. Sądem, do którego taki pozew powinien być skierowany, jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, na przykład dziecka. W sytuacji, gdy osoba pozwana nie mieszka na terenie kraju, wówczas pozew należy wystosować w sądzie odpowiadającym miejscu zamieszkania powoda.

Istotnym aspektem świadczeń alimentacyjnych jest fakt, że zarówno ich zakres, jak i wartość, może ulegać zmianie. Przykładem mogą być potrzeby dziecka, które zmieniają się w czasie. Wówczas konieczna jest zmiana wyroku dotyczącego alimentów bądź przez ich zwiększenie lub obniżenie.

Adwokat w sprawie o alimenty

Sprawy rodzinne - alimenty

Kancelaria prawna we Wrocławiu zajmuje się żądaniem przed sądami alimentów dla małżonka oraz dzieci pozostających pod jego lub jej opieką.

Adwokat rodzinny świadczy w tym zakresie następujące usługi:

  • dochodzenie alimentów na rzecz dziecka bez rozwodu rodziców lub na rzecz małoletniego w sytuacji, kiedy rodzice nie byli małżonkami,
  • dochodzenie alimentów na rzecz rodziców bądź dalszych zstępnych,
  • dochodzenie alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
  • prowadzenie spraw dotyczących uchylenia obowiązku o alimenty.

Nasz adwokat rodzinny poprowadzi Państwa postępowanie kompleksowo, podczas jego trwania pozostając z Państwem w stałym kontakcie. To doświadczony specjalista, który wskaże Państwu optymalne rozwiązanie w sprawie o alimenty lub w każdej innej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.