Prawo rodzinne

Dziedzina prawa obejmująca sprawy rodzinne to tematyka niezwykle delikatna, wymagająca odpowiedniego podejścia do każdego klienta. Prawo rodzinne reguluje kwestie dotyczące zarówno małżonków, jak i ich dzieci:

 • rozwód – z wyłącznej winy jednego z małżonków, bez orzekania o winie, z winy obu małżonków,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • opieka nad małoletnimi dziećmi,
 • zawieszenie, organicznie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ustanowienie podziału majątku małżeńskiego,
 • alimenty dla małżonka i dla dziecka,
 • postępowania związane z ubezwłasnowolnieniem, przysposobieniem czy kuratelą.

Sprawy rodzinne - alimenty

Alimenty – dla dzieci, małżonków i innych osób

Wśród spraw rodzinnych, którymi zajmuje się na co dzień kancelaria prawna we Wrocławiu, znajdują się m.in. różne kwestie związane z alimentami. To świadczenie mające zapewnić utrzymanie członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich życiowych potrzeb. W prawie rodzinnym uregulowana jest kolejność osób zobowiązanych do spełnienia tego obowiązku oraz zakres wymaganych świadczeń.

Zgodnie z przepisami, alimenty należą się:

 • krewnym w linii prostej – czyli m.in. dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom oraz rodzeństwu,
 • dzieciom, także ze związku pozamałżeńskiego – gdy są niepełnoletnie i niezależnie od tego, czy znalazły się w niedostatku,
 • matce pozamałżeńskiego dziecka – bez względu na to, czy znalazła się w niedostatku,
 • rozwiedzionemu małżonkowi – jeśli nie został uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku,
 • osobie przysposobionej lub przysposabiającej – w niektórych przypadkach także od krewnych przysposobionego (przysposabiającego),
 • pasierbowi, ojczymowi i macosze.

Według przepisów, to jaka wysokość alimentów zostanie przyznana, zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz tego, jakie zarobkowe oraz majątkowe możliwości ma osoba, która zobowiązana zostanie do płacenia tych środków.

Od pozwu do sądu aż po reprezentację

Podejmując się spraw rodzinnych, zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne na każdy etapie. Zgodnie z prawem rodzinnym, aby uzyskać wyrok w zakresie przyznania alimentów – trzeba najpierw złożyć wniosek do sądu. Z pomocą naszego adwokata rodzinnego przygotowanie takiego pisma będzie znacznie łatwiejsze. To specjalista, który właściwie skonstruuje wniosek, zwłaszcza pod względem merytorycznym. Taki wniosek składa się następnie w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej – dziecka, małżonka. Gdy jednak osoba pozwana nie mieszka na terenie kraju, wówczas pozew trzeba wystosować do sądu odpowiadającego miejscu zamieszkania powoda.

Poza opracowaniem wniosku o przyznanie alimentów, ich obniżenie lub zwiększenie, adwokat rodzinny z naszej kancelarii prawnej reprezentuje również klienta przed organami sądowymi. Tym samym zyskuje on pełną pomoc wykwalifikowanego prawnika, który na swoim koncie ma już wiele spraw w tym zakresie.

Należymy przy tym do grona kancelarii prawnych, które prowadzą sprawy rodzinne, w tym o alimenty, nie tylko w takim mieście jak Wrocław, ale i na terenie całego kraju.

Świadczenia alimentacyjne – kogo obciążają, ich zakres, wartość

Jeśli chodzi o kolejność wykonywania obowiązku alimentacyjnego, to przedstawia się ona następująco:

 • małżonek,
 • zstępni – np. dzieci w stosunku do rodziców, pasierb względem ojczyma lub macochy, przysposobiony w stosunku do przysposabiającego,
 • wstępni – czyli np. rodzice względem dzieci, ojczym lub macocha względem pasierba, przysposabiający względem przysposobionego.
 • rodzeństwo.

Zarówno zakres, jak i wartość świadczeń alimentacyjnych może ulegać zmianie. Dziecko jest przykładem osoby uprawnionej, której usprawiedliwione potrzeby będą zmieniać się w czasie. Pod tym kątem można wówczas wnioskować o zwiększenie lub obniżenie alimentów. Gdy jednak osoba, której należeć się mogą alimenty, sama popadła w niedostatek przez pijaństwo, narkomanię itd., zobowiązany do ich płacenia może uchylić się od tego, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podwyższenie lub zmniejszenie alimentów możliwe jest również w momencie, gdy zmieniają się zarobkowe lub majątkowe możliwości zobowiązanego.

Sprawy rodzinne – pomoc adwokata rodzinnego

Prowadzona przez nas kancelaria prawna we Wrocławiu zajmuje się żądaniem przed sądami alimentów dla małżonka oraz dzieci pozostających pod jego lub jej opieką. Należące do spraw rodzinnych alimenty to świadczenia, które nasz adwokat rodzinny pomaga uzyskać różnym klientom.

Z pomocy naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu można skorzystać więc w zakresie:

 • uzyskania alimentów na rzecz dziecka bez rozwodu rodziców,
 • uzyskania alimentów na rzecz małoletniego w przypadku, gdy rodzice nie byli małżonkami,
 • uzyskania alimentów na rzecz rodziców bądź dalszych zstępnych,
 • uzyskania alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
 • uchylenia obowiązku o alimenty.

Kompleksowe poprowadzenie każdego postępowania z zakresu jaki obejmują sprawy rodzinne to propozycja naszej kancelarii adwokackiej dla klientów z Wrocławia oraz innych miejsc w Polsce. Adwokat zajmujący się konkretną sprawą wskaże optymalne rozwiązanie w sprawie o alimenty lub w każdej innej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oprócz tego będzie na bieżąco informował o tym, na jakim etapie jest i dopilnuje wszystkich terminów.


Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów


Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów

Aby uzyskać wyższe alimenty, trzeba odpowiednie uzasadnić pozew. W naszej kancelarii adwokackiej pomagamy wskazać jakie nowe wydatki pojawiły się wraz z rozwojem dziecka i czy dotyczą np. jedzenia, odzieży, nauki, korepetycji, realizacji jego pasji itd.

Czytaj dalej


Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym


Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym

Obowiązek alimentacyjny dotyczy również ojca, który przebywa w zakładzie karnym. Prawnik to osoba, która pomoże przygotować pozew w tej sprawie, a zasądzone alimenty może później wyegzekwować komornik. Wypłata może też nastąpić z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj dalej


Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa?


ak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa?

Przyczyną rozkładu małżeństwa może być nawet jednorazowa zdrada małżeńska. Na podstawie zebranych dowodów, np. korespondencji, zdjęć, zeznać świadków, można udowodnić, że ten fakt przełożył się na dalsze pożycie małżonków i doprowadził do trwałego oraz zupełnego rozkładu związku.

Czytaj dalej


Jak zaadoptować dziecko? Kwestie prawne


Jak zaadoptować dziecko?

Pomoc prawna w zakresie przysposobienia to jedna z propozycji dla rodziców oraz osób samotnych starających się o dziecko ze strony naszej kancelarii. Procedura adopcyjna jest dość długa i wsparcie w tym zakresie adwokata ułatwia jej przejście na różnych etapach.

Czytaj dalej


Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?


Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Nawet jeśli rodzic pozbawiony zostaje sądownie władzy rodzicielskiej, to nadal przysługuje mu prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jeśli osoba opiekująca się małoletnim utrudnia ten fakt, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Czytaj dalej