Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?
16 lipca 2015
Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty ?
17 września 2015

Uzależnienia i ich wpływ na rozpad pożycia małżeńskiego

Praktyka stosowania prawa wskazuje na różnego rodzaju przyczyny rozpadu związków małżeńskich. Do powyższych poczynając od zdrady zaliczamy też brak lojalności, agresję, niewłaściwą postawę wobec rodziny czy też zmianę wyznania, poglądów życiowych. Doktryna nie wymienia wprost wszystkich możliwych sytuacji, stanowiących podstawę zakończenia związku. Z uwagi na różnego rodzaju zdarzenia nie da się bowiem określić zamkniętego katalogu powyższych przyczyn. Niewątpliwie jednakże do przedmiotowej kategorii zaliczyć należy różnego rodzaju uzależnienia.

Warto szerzej omówić kwestię uzależnień będących podstawą zakończenia związku. Wiadomym jest bowiem, że o uzależnieniu można mówić zarówno odnośnie spożywania nadmiernej ilości kawy jak i alkoholu. Wbrew powszechnej opinii nawet niektóre ze zdawałoby się błahych uzależnień może być przyczyną zakończenia małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o rozwód, podział majątku lub alimenty – skontaktuj się z nami już teraz www.adwokat-wroclaw.info.pl . Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sprawy rozwodowych z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazdardu, narkotyków itp

Gdy mowa o uzależnieniach w powszechnej świadomości kształtuje się każdorazowo obraz takich zagadnień jak alkoholizm, narkomania, czy uzależnienie od hazardu. Uzależnienie od każdego z powyższych i brak chęci leczenia jest oczywiście przyczyną zakończenia niejednego związku. Większość zapomina jednakże, że uzależnieniem jest również zbyt duża ilość czasu poświęcana na używanie komputera, oglądanie telewizji czy innego rodzaju przyjemności.

Jak zatem ustalić, czy w danym przypadku mamy do czynienia z uzależnieniem będącym podstawą zakończenia związku? Przede wszystkim należy rozważyć, jak dane zachowanie małżonka wpływa na funkcjonowanie założonej rodziny. Jeśli np z pozoru błahe uzależnienie od oglądania seriali powoduje, że małżonek traci zainteresowanie życiem rodziny, nie pomaga w wypełnianiu obowiązków domowych, sporadycznie spędza czas wolny
z rodziną, to pomimo, iż przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny może spodziewać się zakończenia związku przez współmałżonka.

W ostatnim okresie miałam możliwość prowadzenia sprawy o rozwód małżeństwa z ponad 25 – letnim stażem związku. Jak się okazało jeden z małżonków był uzależniony właśnie od oglądania seriali, co powodowało zupełny brak zainteresowania współmałżonkiem w czasie wolnym od pracy. W efekcie każde z małżonków spędzało zarówno weekendy jak i wakacje oddzielnie, co z kolei doprowadziło do tak dalekiego oddalenia się od siebie, że niemożliwym stało się uratowanie związku. Podkreślić należy, że w omawianym przypadku małżonek uzależniony do dziś nie jest w stanie zrozumieć, jak to możliwe by z pozoru niewinne oglądanie seriali było przyczyną osłabienia relacji w małżeństwie.

Każdorazowo należy zatem przeanalizować:

  1. czy zachowanie osoby uzależnionej ma negatywny wpływ na małżeństwo;

  2. jakie są skutki uzależnienia

Podany przykład może prowadzić do nadinterpretacji, stąd wyjaśnię, iż skutki uzależnienia

muszą być dla relacji małżeńskich znaczące. O ile bowiem uzależnienie od hazardu czy alkoholizm powoduje zazwyczaj brak dbałości o dobro rodziny czy zatracanie wspólnego majątku małżonków o tyle trudno mówić o negatywnym wpływie na dobro rodziny w sytuacji np uzależnienia od picia kawy czy palenia papierosów. Co prawda oczywiście powyższe uzależnienia mogą być dla współmałżonka uciążliwymi, jednakże każdorazowo należy zastanowić się w jakim stopniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + twelve =