Zasady współpracy

Nasza kancelaria robi wszystko, by zapewnić klientom fachową i rzetelną obsługę prawną opartą nie tylko na wiedzy z zakresu określonych dziedzin prawa, ale także zdobywanym latami doświadczeniu.

Zakres usług

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego. Nasi klienci mogą liczyć na kompetentne doradztwo prawne, sporządzanie wszelkich pism, przedstawicielstwo w sądzie oraz obecność adwokatów w trakcie rozmów między stronami. Naszą specjalizacją jest prowadzenie spraw dotyczących wymienionych problemów:

Rozwód

 • sporządzenie pozwu o rozwód,
 • przedstawicielstwo w sądzie,
 • kompleksowa opieka od początku do końca postępowania wraz z wytłumaczeniem wszystkich etapów rozwodu,
 • negocjacje z małżonkiem,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • doradztwo,
 • zadbanie o alimenty i kontakt z dzieckiem.

Separacja

 • sporządzenie pozwu o separację,
 • przedstawicielstwo w sądzie,
 • negocjacje z małżonkiem,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • doradztwo.

Podział majątku wspólnego

 • przedstawienie możliwości podziału majątku oraz wskazanie tej z nich, której wybór okaże się korzystny dla klienta,
 • sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego,
 • sporządzenie pozwu o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • przedstawicielstwo w sądzie,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • negocjacje z małżonkiem,
 • doradztwo.

Alimenty

 • sporządzenie pozwów o ustalenie, zwiększenie, obniżenie lub zniesienie alimentów,
 • negocjacje dotyczące wysokości alimentów,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • przedstawicielstwo w sądzie,
 • zabezpieczenie należnych alimentów na czas procesu,
 • doradztwo.

Władza rodzicielska

 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o ograniczenie, zawieszenie lub całkowite pozbawienie praw i obowiązków rodzicielskich,
 • sporządzenie pism procesowych,
 • doradztwo,
 • zabezpieczenie opieki nad dzieckiem na czas procesu,
 • prowadzenie negocjacji.

Kontakty z dziećmi

 • sporządzanie pism procesowych, w tym wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich zmianę lub ograniczenie,
 • przedstawicielstwo w sądzie,
 • doradztwo prawne, pomoc w znalezieniu sposobu na uregulowanie kontaktów z dzieckiem, który będzie korzystny dla rodzica,
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas postępowania sądowego,
 • udział w negocjacjach.

Ojcostwo

 • sporządzanie pism procesowych, w tym m.in. pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa lub o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • przedstawicielstwo w sądzie,
 • doradztwo,
 • pomoc w ustaleniu lub zaprzeczeniu macierzyństwu.

Uprowadzenie dziecka

 • pełne wsparcie i pomoc prawna,
 • sporządzenie zawiadomienia o domniemaniu popełnienia przestępstwa,
 • sporządzenie wniosku o zwrot dziecka i przekazanie go organom ścigania,
 • reprezentowanie przed sądem oraz organami ścigania.

Ceny usług

W związku z tym, że zależy nam na indywidualnym traktowaniu klientów, ceny naszych usług ustalane są z każdym z nich z osobna. Wycena zostanie oparta o:

 • stopień zawiłości problemu,
 • przewidywany nakład pracy radcy prawnego,
 • oczekiwany termin wykonania zlecenia,
 • wartość przedmiotu postępowania.

Ostateczna cena określona zostanie po dokonaniu przez kancelarię analizy stanu faktycznego oraz dostarczeniu przez klienta kompletu wymaganych dokumentów. Płatność pobierana w formie zaliczki po wykonaniu wyceny. Wysokość należności może zostać elastycznie dostosowana do możliwości finansowych klienta, również z uwzględnieniem rozłożenia kwoty na raty.

Służymy również pomocą w kierowaniu do sądów wniosków o zwolnienie klientów od kosztów sądowych.

Ceny za prowadzenie postępowania sądowego ustalane są przez kancelarię z uwzględnieniem stawek wymienionych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 roku).

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Współpraca z nami może zapewnić klientom wysoki standard obsługi, na który składa się:

 • pewność, że powierzona kancelarii sprawa zostanie poprowadzona bezpośrednio przez radcę prawnego,
 • pewność, że każda powierzona kancelarii sprawa zostanie potraktowana w sposób indywidualny oraz wnikliwie przeanalizowana w celu znalezienia rozwiązań korzystnych dla klienta,
 • możliwość zdalnej konsultacji, jeżeli charakter i stopień złożoności problemu pozwala na taką formę udzielania porad,
 • stały, bieżący kontakt z kancelarią.

Umożliwiamy klientom wymianę dokumentów w formie elektronicznej, dzięki czemu łatwiej jest nam się kontaktować z Państwem również na odległość. Zachęcamy nie tylko do osobistych wizyt w kancelarii, ale także do kontaktu telefonicznego i mailowego. Nasze usługi świadczymy również klientom zamieszkałym za granicą.